Cito! Usługi lingwistyczne
Lidia Maria Jurek
Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1999
+48.602.111.064

HOME | CENNIK | USTAWA | KODEKS | CV | ENGLISH

  Tłumaczenia standardowe 57 zł/str. | Express: +50%
Strona obliczeniowa: 1600 znaków (wszystkie litery, znaki
przestankowe i inne widoczne znaki oraz uzasadnione budową
zdania spacje między wyrazami)
Tłumaczenia z uwierzytelnieniem 57 zł/str.
Strona obliczeniowa: 1125 znaków (liczone jw.)
Tłumaczenia ustne Pierwsza godzina: 220 zł | Każda kolejna rozpoczęta
godzina: 180 zł | Stawki za tłumaczenia ustne wyjazdowe oraz za asystę
tłumacza ustalane indywidualnie.
Adjustacja 20 zł/str.

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do tekstu
tłumaczenia po zapłacie wynagrodzenia na postawie wystawionej
faktury VAT.
Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
i winny być interpretowane wyłącznie jak informacja, o której mowa
w art. 71 Kodeksu Cywilnego.