Cito! Usługi lingwistyczne
Lidia Maria Jurek
Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1999
+48.602.111.064

HOME | CENNIK | USTAWA | KODEKS | CV | ENGLISH

  Tłumaczenia standardowe 45 zł/str. | Express: +50%
Strona obliczeniowa: 1800 znaków (wszystkie litery, znaki
przestankowe i inne widoczne znaki oraz uzasadnione budową
zdania spacje między wyrazami)
Tłumaczenia przysięgłe 45 zł/str.
Strona obliczeniowa: 1125 znaków (liczone jw.)
Tłumaczenia ustne 150 zł/h
Stawki za tłumaczenia ustne wyjazdowe oraz za asystę tłumacza
ustalane indywidualnie.
Adjustacja 20 zł/str.

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.
Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do tekstu
tłumaczenia po zapłacie wynagrodzenia na postawie wystawionej
faktury VAT.
Powyższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa
i winny być interpretowane wyłącznie jak informacja, o której mowa
w art. 71 Kodeksu Cywilnego.